Strona główna

Mierz co mierzalne,
a niemierzalne uczyń także mierzalnym"

(Galileo Galilei)

Projekty unijne


Przetarg:

Budowa budynku biurowo-mieszkalnego w Tarnowie Podgórnym
27.06.2011
Budowa bydynku biurowo-mieszkalnego w Tarnowie Podgónym, ul. Poznańska, na działce 993-8.

Zakres rzeczowy robót obejmuje:
 • roboty budowlane
 • roboty elektryczne
 • roboty instalacji co, cw, wod-kan, inst. gazowa wewn.
 • przyłącze elektryczne
 • przyłącze wod-kan
 • przyłącze gazowe

Zgodnie z dokumentacją projektową wymienioną w pkt. 3.2 SIWZ - budynek biurowo-mieszkalny.

Projekt będzie współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I (Konkurencyjność przedsiębiorstw), Działania 1.2. - Wsparcie rozwoju MSP.

Dokumentacja przetargowa:
Dokumentacja projektowa:
Zmiany do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
 1. Z zakresu rzeczowego robót zamawiający wyłącza wykonanie przyłączy (elektrycznego, gazowego, wodociągowego i kanalizacyjnego), w związku z czym zakres rzeczowy robót (cz. III, p. 1 SIWZ) obejmuje:
  • roboty budowlane;
  • roboty elektryczne (W.L.z., instalacja wewntrzna, instalacja odgromowa);
  • roboty instalacyjne (wewn. instalacje wod-kan., gazowa i centr. ogrzewania wraz z kotłownią gazową).
 2. Ze względu na opóźnienie umieszczenia (od dnia 27.06.2011r.) na stronie internetowej zamawiającego dokumentacji projektowej przedłuża się termin składania i otwarcia ofert do dnia 18.07.2011 r. (godziny składania i otwarcia nie ulegają zmianie).
  Niniejsza zmiana terminu powoduje odpowiednie zmiany zapisu SIWZ w cz.XVII, p.1 oraz w cz.XVIII, p.1 i 3.
 3. Ze względu na dublowanie się w przedmiarach robót wewn. instalacji gazowej i wewn. instal. c.o. pozcji kosztorysowej "kocioł c.o." należy wyłączyć (pominąć) z wyceny do kosztorysu ofertowego wewn. instalacji gazowej poz.6 przedmiaru "piec gazowy o mocy 80 kW".


Copyright © 2003-2012 "ALFINE-TIM". Wszystkie prawa zastrzeżone.
Wszelkie nazwy i znaki towarowe są własnością ich prawnych właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.
Informacje podane na stronach firmy "ALFINE-TIM" mają jedynie charakter orientacyjny i nie stanowią oferty komercyjnej
w rozumieniu prawa cywilnego.