Strona główna

Mierz co mierzalne,
a niemierzalne uczyń także mierzalnym"

(Galileo Galilei)

Projekty unijne


Przetarg:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
22.07.2011

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zmianami) informuję, że w prowadzonym przez:
ALFINE - TIM
Z. GŁUCHY - SPÓŁKA JAWNA
ul. Poznańska 30 - 32
62 - 080 Tarnowo Podgórne
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "Budowa budynku biurowo-mieszkalnego w Tarnowie Podgórnym, ul. Poznańska. Na działce nr 993/8" w trybie przetargu nieograniczonego zamawiający dokonał wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez POSBAU S.A. Budownictwo Uprzemysłowione 60-171 Poznań, ul. Żmigrodzka 41/49.

Uzasadnienie wyboru oferty:
Oferta wybranego wykonawcy zawierała najniższą cenę, tj. 1 110 690,00 zł brutto (netto: 903 000,00 zł) i w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. 100 pkt w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego.

Jednocześnie informuję, że w ww. postępowaniu oferty złożyli:
 1. Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych "BROSTER" M. Brodecki & M. Stec Spółka Jawna, 88-160 Janikowo, ul. Łączna 5 - cena oferty netto: 1 318 193,38 zł
  Ilość uzyskanych punktów: 68,5;
 2. Poznańskie Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno-Hydrotechnicznych "WODKAN" Sp. z o.o., 61-244 Poznań, ul. Zodiakowa 15 - cena oferty netto: 1 155 242,75 zł
  Ilość uzyskanych punktów: 78,2;
 3. Firma "TOMBUD" Tomasz Kurpisz, 64-100 Leszno, ul. Żytnia 21 - cena oferty netto: 986 477,75 zł
  Ilość uzyskanych punktów: 91,5;
 4. POSBAU S.A. Budownictwo Uprzemysłowione, 60-171 Poznań, ul. Żmigrodzka 41/49 - cena oferty netto: 903 000,00 zł
  Ilość uzyskanych punktów: 100;
 5. JAKON Sp. z o.o., 62-080 Tarnowo Podgórne, ul. Sowia 4 - cena oferty netto: 1 399 653,25 zł
  Ilość uzyskanych punktów: 64,5;
 6. Przedsiębiorstwo Budowlane MHM PAECH Sp. z o.o., 64-400 Międzychód, ul. B. Chrobrego 20B - cena oferty netto: 1 073 620,57 zł
  Ilość uzyskanych punktów: 84,1.

Dziękując za złożenie ofert w przedmiotowym postępowaniu, zapraszam do udziału w kolejnych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.


Copyright © 2003-2012 "ALFINE-TIM". Wszystkie prawa zastrzeżone.
Wszelkie nazwy i znaki towarowe są własnością ich prawnych właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.
Informacje podane na stronach firmy "ALFINE-TIM" mają jedynie charakter orientacyjny i nie stanowią oferty komercyjnej
w rozumieniu prawa cywilnego.