Strona główna

Mierz co mierzalne,
a niemierzalne uczyń także mierzalnym"

(Galileo Galilei)

 
Katalog
1a
GROM Grawitacyjne Rozliczeniowe Opomiarowanie Mediów

1a1 __ GROM K
ultradźwiękowy, z przelewem Palmera-Bowlusa - ścieki, wody opadowe i inne
[1]

1a2 __ GROM W
z przepływomierzem mało inwazyjnym - wody opadowe, ścieki oczyszczone
[1]

1a3 __ GROM P
z przepływomierzem elektromagnetycznym - ścieki, wody opadowe i inne
[1]

1b
Pompowe Rozliczeniowe Opomiarowanie Mediów

PROM | BROM
z przepływomierzem elektromagnetycznym klasycznym - ścieki, woda, deszczówka
[1]


2 Przepływomierze elektromagnetyczne

2.1 WaterMaster - do wody i ścieków [1]
2.2 ProcessMaster - do zastosowań przemysłowych [1]
2.3 HygienicMaster - dla przemysłu spożywczego [1]
2.4 AquaMaster - z zasilaniem bateryjnym [1]
2.5 MAG-SM - pomiary mediów pulsujących [1]

3.1 Dedykowane Systemy Pomiarowe / Przepływomierze bezinwazyjne
pomiar energii cieplnej

! ZDI-500-EC optymalny [1]
DSP-05-EC z rejestracją na karcie pamięci [1]
ZDI-05-EC ekonomiczny [1]

3.2 Dedykowane Systemy Pomiarowe / Przepływomierze bezinwazyjne z rejestracją

DSP-05 z kartą pamięci [1]
KZP-MINI-P z netbookiem [1]
KZP-RWI z netbookiem, ekonomiczny [1]

3.3 Przepływomierze bezinwazyjne stacjonarne

ALFINE-U3000 [1]
ZDI-05 [1]
ZDI-500 w 4 wersjach [1]
ZDI-500-VS [1]

3.4 Przepływomierze bezinwazyjne przenośne

! ExactSonic - najwyższa półka [1]
ALFINE-PF220 [1]
ALFINE-PF330 z rejestracją [1]
ZDI-RWI [1]

3.5 Przepływomierze bezinwazyjne
w monitoringu GSM / GPRS sieci wodociągowej

ZDI-500-GSM [1]

3.6 Przepływomierze bezinwazyjne do cieczy "trudnych" i ścieków (Doppler)

NOWOŚĆ ALFINE-FlowPulse [1]
NOWOŚĆ ALFINE-PFD550 [1]
NOWOŚĆ ALFINE-UFD5000 [1]
CompuFlow [1]

4 Pomiary mało inwazyjne: biogaz, powietrze, gazy, woda i ciecze

! flowtherm NT Multitalent [1]
FA - turbinkowe - powietrze, gazy, woda, ciecze [1]
TA - termiczne / masowe - powietrze, gazy [1]
VA - wirowe (vortex) - biogaz, powietrze, gazy [1]
VAR TwinPipe - powietrze w kopalniach, tunelach [1]

5 Analityka mokra

Chlor, dwutlenek chloru, ozon [1]
Gęstość, stężenie, koncentracja - SONOCON [1]
Pomiar pH [1]
Przewodność właściwa [1]
Stężenie / koncentracja [3]

6 Pomiar i rejestracja poziomu wody i ścieków


5 Analityka mokra

 »  Chlor, dwutlenek chloru, ozonWielokanałowe pomiary chloru / dwutlenku chloru / ozonu

CHLORTROL + Micr2Chem CHLORTROL + Micro2Chem

"CHLORTROL + Micro2Chem" firmy Severn Trent Services (Włochy) jest przeznaczony do ciągłego pomiaru zawartości chloru / dwutlenku chloru / ozonu w wodzie czystej; możliwe jest rozszerzenie funkcji o pomiar pH i/lub Redox (opcje).

"CHLORTROL + Micro2Chem" ma stabilizację przepływu próbki wody a brak konieczności stosowania dodatkowych elementów kontroli przepływu oraz czyszczenia elektrod jest właściwością tego zestawu niedoścignioną przez innych producentów.

Przykłady zastosowań:

  • instalacje wody pitnej w stacjach uzdatniania wody (SUW) i ujęciach wody
  • instalacje technologiczne wymagające monitoringu i sterowania w celu zachowania parametrów wody (np. instalacje chłodnicze, instalacje mycia i płukania, baseny pływackie).

Referencje:

Jednym z głównych miejsc referencyjnych jest MPWiK Warszawa, gdzie od kilkunastu lat z sukcesem pracuje ponad 20 zestawów "CHLORTROL + Micro2Chem". Doświadczenia zebrane w MPWiK Warszawa oraz z wielu innych zrealizowanych instalacji wskazują, że oferowany zestaw jest niezawodny, łatwy w obsłudze i serwisowaniu.

zestaw CHLORTROL + Micr2Chem

Inne zrealizowane wybrane instalacje "CHLORTROL + Micro2Chem":
Śremskie Wodociągi | PWiK Częstochowa | SUW Chróścik | SUW Łazy (Mielno) | SUW Nowa Dziedzina | SUW Bielsko-Biała | SUW Szczecin-Skolwin | SUW Świętoszów | Polfa Pabianice | MPWiK Śrem | MPWiK Piła | PK Pleszew | SUW Cisie k/Częstochowy | SUW Murowana Goślina k/Poznania | SUW Nowy Korczyn | SUW Szczyrk | Spółka Wodna Barlinek | Oczyszczalnia Ścieków Rędziny | SUW Żelazów ...

Cechy wyróżniające:

  • niski koszt przy zachowaniu wysokich parametrów technicznych
  • przetwornik elektroniczny ma budowę modułową, jest dostępny w wersji jedno / dwu lub trójkanałowej; wersja podstawowa jednokanałowa może być w dowolnym czasie rozbudowana poprzez dołożenie dodatkowych modułów, łatwo i niewielkim kosztem
  • łatwa zmiana rodzaju wielkości mierzonej (np. chlor -> dwutlenek chloru), bez wymiany modułów zestawu pomiarowego
  • unikatowy system czyszczenia elektrod pomiarowych „Vortex Cleaning” przy użyciu piasku korundowego wprawianego w ruch przepływem wody - zapewnia stabilne wyniki pomiarów i zwiększa skuteczność i niezawodność, czego nie dają podatne na awarie rozwiązania z silnikami
  • niski koszt eksploatacji - w większości zastosowań pomiary nie wymagają użycia reagentów, zapas części zamiennych jest minimalny, do pomiaru wystarczy pobór małej próbki wody (od 0.5 l/min)
  • łatwa instalacja, uruchomienie i obsługa, zminimalizowane czynności serwisowe
  • w razie potrzeby firma ALFINE-TIM zapewnia szybkie dostawy części zamiennych.

Informacja techniczna

Części zamienne

W przypadku zainteresowania => prosimy o kontakt.

Uwaga:
Firma "ALFINE-TIM" oferuje wykonanie zadań pomiarowych pod klucz, obejmujące kompletację i dostawę urządzeń pomiarowych oraz armatury montażowej, instalację i uruchomienie na obiekcie.
Firma "ALFINE-TIM" oferuje okresowe przeglądy / serwisowanie oraz dostawę części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych.Kategorie: chlor / chlor w wodzie, pomiary stężenia chloru, dwutlenku chloru, ozonu, pH, redox, pomiary wielokanałowe, pomiary w stacjach uzdatniania wody SUW, analityka mokra, analizatory chloru


Copyright © 2003-2012 "ALFINE-TIM". Wszystkie prawa zastrzeżone.
Wszelkie nazwy i znaki towarowe są własnością ich prawnych właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.
Informacje podane na stronach firmy "ALFINE-TIM" mają jedynie charakter orientacyjny i nie stanowią oferty komercyjnej
w rozumieniu prawa cywilnego.