Strona główna

Mierz co mierzalne,
a niemierzalne uczyń także mierzalnym"

(Galileo Galilei)

 
Katalog
1a
GROM Grawitacyjne Rozliczeniowe Opomiarowanie Mediów

1a1 __ GROM K
ultradźwiękowy, z przelewem Palmera-Bowlusa - ścieki, wody opadowe i inne
[1]

1a2 __ GROM W
z przepływomierzem mało inwazyjnym - wody opadowe, ścieki oczyszczone
[1]

1a3 __ GROM P
z przepływomierzem elektromagnetycznym - ścieki, wody opadowe i inne
[1]

1b
Pompowe Rozliczeniowe Opomiarowanie Mediów

PROM | BROM
z przepływomierzem elektromagnetycznym klasycznym - ścieki, woda, deszczówka
[1]


2 Przepływomierze elektromagnetyczne

2.1 WaterMaster - do wody i ścieków [1]
2.2 ProcessMaster - do zastosowań przemysłowych [1]
2.3 HygienicMaster - dla przemysłu spożywczego [1]
2.4 AquaMaster - z zasilaniem bateryjnym [1]
2.5 MAG-SM - pomiary mediów pulsujących [1]

3.1 Dedykowane Systemy Pomiarowe / Przepływomierze bezinwazyjne
pomiar energii cieplnej

! ZDI-500-EC optymalny [1]
DSP-05-EC z rejestracją na karcie pamięci [1]
ZDI-05-EC ekonomiczny [1]

3.2 Dedykowane Systemy Pomiarowe / Przepływomierze bezinwazyjne z rejestracją

DSP-05 z kartą pamięci [1]
KZP-MINI-P z netbookiem [1]
KZP-RWI z netbookiem, ekonomiczny [1]

3.3 Przepływomierze bezinwazyjne stacjonarne

ALFINE-U3000 [1]
ZDI-05 [1]
ZDI-500 w 4 wersjach [1]
ZDI-500-VS [1]

3.4 Przepływomierze bezinwazyjne przenośne

! ExactSonic - najwyższa półka [1]
ALFINE-PF220 [1]
ALFINE-PF330 z rejestracją [1]
ZDI-RWI [1]

3.5 Przepływomierze bezinwazyjne
w monitoringu GSM / GPRS sieci wodociągowej

ZDI-500-GSM [1]

3.6 Przepływomierze bezinwazyjne do cieczy "trudnych" i ścieków (Doppler)

NOWOŚĆ ALFINE-FlowPulse [1]
NOWOŚĆ ALFINE-PFD550 [1]
NOWOŚĆ ALFINE-UFD5000 [1]
CompuFlow [1]

4 Pomiary mało inwazyjne: biogaz, powietrze, gazy, woda i ciecze

! flowtherm NT Multitalent [1]
FA - turbinkowe - powietrze, gazy, woda, ciecze [1]
TA - termiczne / masowe - powietrze, gazy [1]
VA - wirowe (vortex) - biogaz, powietrze, gazy [1]
VAR TwinPipe - powietrze w kopalniach, tunelach [1]

5 Analityka mokra

Chlor, dwutlenek chloru, ozon [1]
Gęstość, stężenie, koncentracja - SONOCON [1]
Pomiar pH [1]
Przewodność właściwa [1]
Stężenie / koncentracja [3]

6 Pomiar i rejestracja poziomu wody i ścieków


2 Przepływomierze elektromagnetyczne

 »  2.4 AquaMaster - z zasilaniem bateryjnymAquaMaster

AquaMaster

"AquaMaster" jest nowoczesnym przepływomierzem elektromagnetycznym przeznaczonym do opomiarowania przepływu wody i ścieków, do precyzyjnych pomiarów rozliczeniowych, sterowania procesami oraz detekcji wycieków. Do liczydła elektronicznego (przetwornika) przepływomierza można podłączyć sygnał z przetwornika ciśnienia, co rozszerza możliwości monitorowania sieci wodociągowo-kanalizacyjnej.

AquaMaster może być zakopany w ziemi lub zanurzony w wodzie, co w wybranych aplikacjach eliminuje konieczność budowy studni lub komory pomiarowej.

  AquaMaster może być zasilany z baterii o czasie życia ok. 5 lat albo z panelu solarnego lub solarno-wiatrowego, a zatem może być instalowany w miejscach oddalonych, gdzie nie ma dostępu do sieci.
  Opcjonalnie dostępna jest wersja z zasilaniem sieciowym.

AquaMaster spełnia wymogi norm międzynarodowych, także w dziedzinie opomiarowania rozliczeniowego.

Każdy przepływomierz jest dostarczany z Imiennym Protokołem sprawdzenia na mokro.

 • spełnia wymogi aktualnie obowiązujących przepisów (Dyrektywa MID, OIML); Europejski certyfikat do rozliczeń zastępuje legalizację! (opcja)
 • dokładność 0.5% Class 2 (standard), 0.25% Class 1 (opcja)
 • zakres średnic: DN 15 ... DN 25 (przyłącza gwintowane), DN 40 ... DN 600 (przyłącza kołnierzowe)
 • temperatura medium (-6 ... +70)oC; temperatura otoczenia (-20 ... +70) oC (wersja rozdzielna), (-20 ... +60) oC (wersja kompaktowa)
 • przewodność właściwa medium >50 uS/cm
 • szeroki zakres pomiarowy nawet przy niskich przepływach (przepływy nocne, wycieki)
 • doskonała stabilność zera i sygnałów pomiarowych
 • dzięki specjalnej innowacyjnej konstrukcji czujnika (FEV / oktagonalna) NIE są wymagane odcinki proste na napływie ani na wypływie
 • IP 68 (standard) => po zażelowaniu puszki zaciskowej czujnik może być zakopany w ziemi lub może pracować pod wodą; przyłącza elektryczne w wykonaniu MIL ze stopniem ochrony IP 68
 • wyjścia programowalne: 2 x wyjście impulsowe (np. do podłączenia zewnętrznych liczników) + 1 x wyjście alarmowe lub informacja o kierunku przepływu); trzy wewnętrzne sumatory dla przepływów w przód / w tył / netto; interfejs RS485 z protokołem ModBus RTU
 • logger (opcja) => programowalny, od 20 dni / próbkowanie co 60 sekund do 62 dni / próbkowanie co 180 sekund
 • system pamięci SensorMemory zachowuje w pamięci czujnika dane kalibracyjne, dane konfiguracyjne i numery fabryczne
 • dostępna jest wersja kompaktowa lub wersja rozdzielna (kabel sygnałowy może mieć długość do 200 m)
 • wykładzina czujnika z zatwierdzeniem WRAS do kontaktu z wodą pitną

AquaMaster może być włączony do bezprzewodowego systemu monitoringu GSM sieci wodociągowo – kanalizacyjnych. Dzięki temu operator może zdalnie monitorować przepływomierz i m.in. otrzymywać w zaprogramowanym cyklu informację o danych pomiarowych - w postaci komunikatów SMS odbieranych przy użyciu telefonu komórkowego. Sprzyja to zwiększeniu efektywności pracy, skróceniu czasu reakcji i zwiększeniu komfortu pracy operatora przy jednoczesnej redukcji wydatków związanych z prowadzeniem i utrzymaniem tras kablowych. AquaMaster

Informacja techniczna

W przypadku zainteresowania => prosimy o kontakt.

Uwaga:
Firma "ALFINE-TIM" oferuje pomoc w doborze, nadzór merytoryczny na etapie projektu, kompletację i dostawę aparatury pomiarowej, nadzór nad montażem lub montaż pod klucz, uruchomienie na obiekcie, usługi serwisowe.Copyright © 2003-2012 "ALFINE-TIM". Wszystkie prawa zastrzeżone.
Wszelkie nazwy i znaki towarowe są własnością ich prawnych właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.
Informacje podane na stronach firmy "ALFINE-TIM" mają jedynie charakter orientacyjny i nie stanowią oferty komercyjnej
w rozumieniu prawa cywilnego.