Strona główna

Mierz co mierzalne,
a niemierzalne uczyń także mierzalnym"

(Galileo Galilei)

 
Katalog
1a
GROM Grawitacyjne Rozliczeniowe Opomiarowanie Mediów

1a1 __ GROM K
ultradźwiękowy, z przelewem Palmera-Bowlusa - ścieki, wody opadowe i inne
[1]

1a2 __ GROM W
z przepływomierzem mało inwazyjnym - wody opadowe, ścieki oczyszczone
[1]

1a3 __ GROM P
z przepływomierzem elektromagnetycznym - ścieki, wody opadowe i inne
[1]

1b
Pompowe Rozliczeniowe Opomiarowanie Mediów

PROM | BROM
z przepływomierzem elektromagnetycznym klasycznym - ścieki, woda, deszczówka
[1]


2 Przepływomierze elektromagnetyczne

2.1 WaterMaster - do wody i ścieków [1]
2.2 ProcessMaster - do zastosowań przemysłowych [1]
2.3 HygienicMaster - dla przemysłu spożywczego [1]
2.4 AquaMaster - z zasilaniem bateryjnym [1]
2.5 MAG-SM - pomiary mediów pulsujących [1]

3.1 Dedykowane Systemy Pomiarowe / Przepływomierze bezinwazyjne
pomiar energii cieplnej

! ZDI-500-EC optymalny [1]
DSP-05-EC z rejestracją na karcie pamięci [1]
ZDI-05-EC ekonomiczny [1]

3.2 Dedykowane Systemy Pomiarowe / Przepływomierze bezinwazyjne z rejestracją

DSP-05 z kartą pamięci [1]
KZP-MINI-P z netbookiem [1]
KZP-RWI z netbookiem, ekonomiczny [1]

3.3 Przepływomierze bezinwazyjne stacjonarne

ALFINE-U3000 [1]
ZDI-05 [1]
ZDI-500 w 4 wersjach [1]
ZDI-500-VS [1]

3.4 Przepływomierze bezinwazyjne przenośne

! ExactSonic - najwyższa półka [1]
ALFINE-PF220 [1]
ALFINE-PF330 z rejestracją [1]
ZDI-RWI [1]

3.5 Przepływomierze bezinwazyjne
w monitoringu GSM / GPRS sieci wodociągowej

ZDI-500-GSM [1]

3.6 Przepływomierze bezinwazyjne do cieczy "trudnych" i ścieków (Doppler)

NOWOŚĆ ALFINE-FlowPulse [1]
NOWOŚĆ ALFINE-PFD550 [1]
NOWOŚĆ ALFINE-UFD5000 [1]
CompuFlow [1]

4 Pomiary mało inwazyjne: biogaz, powietrze, gazy, woda i ciecze

! flowtherm NT Multitalent [1]
FA - turbinkowe - powietrze, gazy, woda, ciecze [1]
TA - termiczne / masowe - powietrze, gazy [1]
VA - wirowe (vortex) - biogaz, powietrze, gazy [1]
VAR TwinPipe - powietrze w kopalniach, tunelach [1]

5 Analityka mokra

Chlor, dwutlenek chloru, ozon [1]
Gęstość, stężenie, koncentracja - SONOCON [1]
Pomiar pH [1]
Przewodność właściwa [1]
Stężenie / koncentracja [3]

6 Pomiar i rejestracja poziomu wody i ścieków

1b
Pompowe Rozliczeniowe Opomiarowanie Mediów

 »  PROM | BROM
z przepływomierzem elektromagnetycznym klasycznym - ścieki, woda, deszczówkaZestawy pomiarowe "PROM" oraz "BROM"

"PROM" jest zestawem pomiarowym przeznaczonym do rozliczeniowego i kontrolnego opomiarowania ścieków i wody w rurociągach całkowicie wypełnionych (ciśnieniowych lub zasyfonowanych). Do pomiaru przepływu wody, ścieków lub innych cieczy płynących są stosowane ściekomierze / wodomierze / przepływomierze elektromagnetyczne:
 • "PROM W" - zestaw pomiarowy z przepływomierzem "WaterMaster"
  dla aplikacji standardowych,
  także z Europejskim certyfikatem do rozliczeń MID
  => więcej o "WaterMaster"

 • "PROM P" - zestaw pomiarowy z przepływomierzem "ProcessMaster",
  dla aplikacji trudnych
  => więcej o "ProcessMaster"

Informacja techniczna

"BROM" jest zestawem pomiarowym podobnym do "PROM", ale przeznaczonym dla aplikacji z wymaganym długoczasowym zasilaniem bateryjnym. Zestaw "BROM" świetnie nadaje się do instalacji w miejscach odległych, gdzie nie ma zasilania z sieci.

W zestawie "BROM" zastosowano przepływomierz "AquaMaster" w specjalnej dedykowanej konfiguracji oferowanej wyłącznie przez firmę "ALFINE-TIM". Liczydło elektroniczne (przetwornik) przepływomierza, moduł komunikacji cyfrowej oraz baterie są zamknięte w szafce pomiarowej. Szafkę tę można zainstalować np. wewnątrz suchej studni pomiarowej, w której znajduje się czujnik ściekomierza. Dzięki temu urządzenia mogą być niewidoczne z zewnątrz. => więcej o "AquaMaster"

W zestawach pomiarowych "PROM" i "BROM" mogą być stosowane przepływomierze o średnicach od DN 25 do DN 1000 i więcej. Cechuje je duża dokładność pomiaru, w aplikacjach rozliczeniowych możliwość zabezpieczenia przed ingerencją w wynik pomiaru bez wiedzy rozliczających się stron. Koszt przepływomierzy jest niski, czynności serwisowe są zredukowane, instalacja jest łatwa, co przyczynia się do obniżenia kosztów budowlanych.

"PROM" oraz "BROM" mogą być wyposażone w system "i-SMOK" - Efektywny, Ekonomiczny, Nowoczesny system zdalnego monitoringu GSM / GPRS.

PROM - rozliczeniowe opomiarowanie wody i ścieków z monitoringiem

Zdalny monitoring GSM / GPRS to stały podgląd sytuacji na obiekcie:

 • odczyty lokalne - na wyświetlaczu hand-held, bezprzewodowo, bez konieczności otwierania szafki pomiarowej, np. wprost z przejeżdżającego samochodu służb utrzymania ruchu; zapewnia to wygodę odczytu np. gdy studnia znajduje się w miejscu trudno lub niedostępnym (ogrodzona działka, roztopy)
 • odczyty z dowolnego miejsca na świecie i w dowolnym czasie - danych pomiarowych aktualnych i archiwalnych, w postaci tabelarycznej i graficznej, z dowolnego urządzenia z dostępem do Internetu, poprzez standardową przeglądarkę (nie jest wymagane żadne dodatkowe oprogramowanie)
 • rejestracja danych pomiarowych na serwerze firmy "ALFINE-TIM", tworzenie bilansów, zestawień i raportów
 • powiadamianie o wystąpieniu sytuacji alarmowych umożliwia szybką reakcję serwisową

W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt.

Uwaga:
Firma "ALFINE-TIM" oferuje konsultacje i nadzór merytoryczny na etapie projektu, kompletację i dostawę aparatury pomiarowej i monitoringu, nadzór nad montażem lub montaż pod klucz, uruchomienie na obiekcie, szkolenie, usługi serwisowe.Copyright © 2003-2012 "ALFINE-TIM". Wszystkie prawa zastrzeżone.
Wszelkie nazwy i znaki towarowe są własnością ich prawnych właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.
Informacje podane na stronach firmy "ALFINE-TIM" mają jedynie charakter orientacyjny i nie stanowią oferty komercyjnej
w rozumieniu prawa cywilnego.