Strona główna

Mierz co mierzalne,
a niemierzalne uczyń także mierzalnym"

(Galileo Galilei)

 
Katalog
1a
GROM Grawitacyjne Rozliczeniowe Opomiarowanie Mediów

1a1 __ GROM K
ultradźwiękowy, z przelewem Palmera-Bowlusa - ścieki, wody opadowe i inne
[1]

1a2 __ GROM W
z przepływomierzem mało inwazyjnym - wody opadowe, ścieki oczyszczone
[1]

1a3 __ GROM P
z przepływomierzem elektromagnetycznym - ścieki, wody opadowe i inne
[1]

1b
Pompowe Rozliczeniowe Opomiarowanie Mediów

PROM | BROM
z przepływomierzem elektromagnetycznym klasycznym - ścieki, woda, deszczówka
[1]


2 Przepływomierze elektromagnetyczne

2.1 WaterMaster - do wody i ścieków [1]
2.2 ProcessMaster - do zastosowań przemysłowych [1]
2.3 HygienicMaster - dla przemysłu spożywczego [1]
2.4 AquaMaster - z zasilaniem bateryjnym [1]
2.5 MAG-SM - pomiary mediów pulsujących [1]

3.1 Dedykowane Systemy Pomiarowe / Przepływomierze bezinwazyjne
pomiar energii cieplnej

! ZDI-500-EC optymalny [1]
DSP-05-EC z rejestracją na karcie pamięci [1]
ZDI-05-EC ekonomiczny [1]

3.2 Dedykowane Systemy Pomiarowe / Przepływomierze bezinwazyjne z rejestracją

DSP-05 z kartą pamięci [1]
KZP-MINI-P z netbookiem [1]
KZP-RWI z netbookiem, ekonomiczny [1]

3.3 Przepływomierze bezinwazyjne stacjonarne

ALFINE-U3000 [1]
ZDI-05 [1]
ZDI-500 w 4 wersjach [1]
ZDI-500-VS [1]

3.4 Przepływomierze bezinwazyjne przenośne

! ExactSonic - najwyższa półka [1]
ALFINE-PF220 [1]
ALFINE-PF330 z rejestracją [1]
ZDI-RWI [1]

3.5 Przepływomierze bezinwazyjne
w monitoringu GSM / GPRS sieci wodociągowej

ZDI-500-GSM [1]

3.6 Przepływomierze bezinwazyjne do cieczy "trudnych" i ścieków (Doppler)

NOWOŚĆ ALFINE-FlowPulse [1]
NOWOŚĆ ALFINE-PFD550 [1]
NOWOŚĆ ALFINE-UFD5000 [1]
CompuFlow [1]

4 Pomiary mało inwazyjne: biogaz, powietrze, gazy, woda i ciecze

! flowtherm NT Multitalent [1]
FA - turbinkowe - powietrze, gazy, woda, ciecze [1]
TA - termiczne / masowe - powietrze, gazy [1]
VA - wirowe (vortex) - biogaz, powietrze, gazy [1]
VAR TwinPipe - powietrze w kopalniach, tunelach [1]

5 Analityka mokra

Chlor, dwutlenek chloru, ozon [1]
Gęstość, stężenie, koncentracja - SONOCON [1]
Pomiar pH [1]
Przewodność właściwa [1]
Stężenie / koncentracja [3]

6 Pomiar i rejestracja poziomu wody i ścieków


3.6 Przepływomierze bezinwazyjne do cieczy "trudnych" i ścieków (Doppler)

 »  NOWOŚĆ ALFINE-PFD550Przenośny przepływomierz do ścieków i cieczy "trudnych"

Łatwy montaż sondy pomiarowej na rurociągu przenośny przepływomierz do pomiaru cieczy trudnych "ALFINE-PFD550" firmy Micronics (Anglia) jest przyrządem przenośnym. Jest przeznaczony do bezinwazyjnych pomiarów przepływu wszelkich cieczy "trudnych" (ścieki, ciecze zawierające zanieczyszczenia oraz zapowietrzone), płynących w rurociągach całkowicie wypełnionych.

Zasada działania wykorzystuje zjawisko Dopplera.

Pomiar odbywa się bez kontaktu z cieczą płynącą, bez przecinania lub nawiercania rurociągu, niezależnie od ciśnienia w rurociągu. Mogą być mierzone ścieki, szlamy, osady, ciecze zanieczyszczone, zapowietrzone, zawierające zawieszone cząstki stałe, lepkie, ścierne, ciecze żrące i agresywne chemicznie.

Do prawidłowego pomiaru wystarczy, aby ciecz płynąca zawierała pęcherzyki powietrza lub gazu oraz / lub nieco zawiesiny lub cząstek stałych.

Przyrząd jest łatwy w obsłudze - w większości przypadków wystarczy wpisać tylko średnicę wewnętrzną rurociągu!

"ALFINE-PFD550" jest poręcznym i lekkim przyrządem serwisowym, przydatnym przy sprawdzaniu pomp, rozruchach, okresowym sprawdzaniu instalacji i w sytuacjach awaryjnych.

"ALFINE-PFD550" jest chętnie używany przez służby utrzymania ruchu m.in. w przepompowniach ścieków, oczyszczalniach ścieków, przemyśle spożywczym, przemyśle chemicznym.

Cechy wyróżniające:

 • "ALFINE-PFD550" to niska cena i krótki czas dostawy!
 • jedna sonda umożliwia pomiary w rurociągach o średnicach
  od 13 mm aż do 4.5 m!
 • prędkość przepływu w rurociągu może wynosić +/- (0.03 ... 12) m/s (w zależności od aplikacji)
 • przepływomierz mierzy przepływ w obu kierunkach: "w przód" oraz "w tył"
 • wyniki pomiarów są eksponowane na czytelnym wielofunkcyjnym wyświetlaczu
 • wbudowany LOGGER pozwala na zapisanie do 300 000 danych ze stemplem data / czas (stan sumatora, przepływ => wartość średnia / wartość minimalna / wartość maksymalna / czas wystąpienia), tryb pracy "Sleep Mode" = wydłużenie czasu pracy przy zasilaniu bateryjnym
 • zasilanie z wbudowanych baterii (czas pracy do 18 godzin na obiekcie) lub zasilanie z zasilacza sieciowego
 • przy zasilaniu z zasilacza sieciowego dostępne jest programowalne izolowane wyjście prądowe 4 - 20 mA (500 Ohm)
 • wyjście USB do połączenia z PC
 • warunki pracy:
  => temperatura cieczy płynącej: (-40 ... +150) oC
  => temperatura otoczenia: (-20 ... +60) oC
 • obudowa przetwornika: IP 67, 110 x 204 x 41 mm
 • dostawa z walizką IP 67.
ALFINE-PFD550

Uwaga:
Zapraszamy na szkolenie "na żywo" z obsługi przepływomierza "ALFINE-PFD550" na stanowisku badawczo - produkcyjnym, w siedzibie firmy "ALFINE-TIM".

Ciecze mierzone i zastosowania: ciecze zanieczyszczone zawierające zawieszone cząstki stałe, ciecze zapowietrzone, ścieki surowe, ścieki oczyszczone, ciecze lepkie, chemikalia, kwasy, roztwory, rozpuszczalniki, masa papiernicza, soki i koncentraty spożywcze, oleje ...

Informacja techniczna

Video => Łatwy i szybki pomiar:

W przypadku zainteresowania => prosimy o kontakt.

Uwaga:
Firma "ALFINE-TIM" oferuje pomoc w doborze aparatury pomiarowej, rejestrację przepływu i energii cieplnej, wypożyczenia, usługi pomiarowe na wskazanym obiekcie.

Kategorie: ciecze zanieczyszczone, cząstki stałe, pęcherzyki powietrza, ciecze zapowietrzone, ścieki surowe, ścieki oczyszczone, ciecze lepkie, szlamy, chemikalia, kwasy, roztwory, rozpuszczalniki, masa papiernicza, soki i koncentraty spożywcze, oleje


Copyright © 2003-2012 "ALFINE-TIM". Wszystkie prawa zastrzeżone.
Wszelkie nazwy i znaki towarowe są własnością ich prawnych właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.
Informacje podane na stronach firmy "ALFINE-TIM" mają jedynie charakter orientacyjny i nie stanowią oferty komercyjnej
w rozumieniu prawa cywilnego.