Strona główna

Mierz co mierzalne,
a niemierzalne uczyń także mierzalnym"

(Galileo Galilei)

 
Katalog
1a
GROM Grawitacyjne Rozliczeniowe Opomiarowanie Mediów

1a1 __ GROM K
ultradźwiękowy, z przelewem Palmera-Bowlusa - ścieki, wody opadowe i inne
[1]

1a2 __ GROM W
z przepływomierzem mało inwazyjnym - wody opadowe, ścieki oczyszczone
[1]

1a3 __ GROM P
z przepływomierzem elektromagnetycznym - ścieki, wody opadowe i inne
[1]

1b
Pompowe Rozliczeniowe Opomiarowanie Mediów

PROM | BROM
z przepływomierzem elektromagnetycznym klasycznym - ścieki, woda, deszczówka
[1]


2 Przepływomierze elektromagnetyczne

2.1 WaterMaster - do wody i ścieków [1]
2.2 ProcessMaster - do zastosowań przemysłowych [1]
2.3 HygienicMaster - dla przemysłu spożywczego [1]
2.4 AquaMaster - z zasilaniem bateryjnym [1]
2.5 MAG-SM - pomiary mediów pulsujących [1]

3.1 Dedykowane Systemy Pomiarowe / Przepływomierze bezinwazyjne
pomiar energii cieplnej

! ZDI-500-EC optymalny [1]
DSP-05-EC z rejestracją na karcie pamięci [1]
ZDI-05-EC ekonomiczny [1]

3.2 Dedykowane Systemy Pomiarowe / Przepływomierze bezinwazyjne z rejestracją

DSP-05 z kartą pamięci [1]
KZP-MINI-P z netbookiem [1]
KZP-RWI z netbookiem, ekonomiczny [1]

3.3 Przepływomierze bezinwazyjne stacjonarne

ALFINE-U3000 [1]
ZDI-05 [1]
ZDI-500 w 4 wersjach [1]
ZDI-500-VS [1]

3.4 Przepływomierze bezinwazyjne przenośne

! ExactSonic - najwyższa półka [1]
ALFINE-PF220 [1]
ALFINE-PF330 z rejestracją [1]
ZDI-RWI [1]

3.5 Przepływomierze bezinwazyjne
w monitoringu GSM / GPRS sieci wodociągowej

ZDI-500-GSM [1]

3.6 Przepływomierze bezinwazyjne do cieczy "trudnych" i ścieków (Doppler)

NOWOŚĆ ALFINE-FlowPulse [1]
NOWOŚĆ ALFINE-PFD550 [1]
NOWOŚĆ ALFINE-UFD5000 [1]
CompuFlow [1]

4 Pomiary mało inwazyjne: biogaz, powietrze, gazy, woda i ciecze

! flowtherm NT Multitalent [1]
FA - turbinkowe - powietrze, gazy, woda, ciecze [1]
TA - termiczne / masowe - powietrze, gazy [1]
VA - wirowe (vortex) - biogaz, powietrze, gazy [1]
VAR TwinPipe - powietrze w kopalniach, tunelach [1]

5 Analityka mokra

Chlor, dwutlenek chloru, ozon [1]
Gęstość, stężenie, koncentracja - SONOCON [1]
Pomiar pH [1]
Przewodność właściwa [1]
Stężenie / koncentracja [3]

6 Pomiar i rejestracja poziomu wody i ścieków

1a
GROM Grawitacyjne Rozliczeniowe Opomiarowanie Mediów

 »  1a2 __ GROM W
z przepływomierzem mało inwazyjnym - wody opadowe, ścieki oczyszczoneZestaw pomiarowy "GROM W"

GROM W - mało inwazyjne sondy pomiarowe

"GROM W" jest przeznaczony do mało inwazyjnego opomiarowania przepływu wód opadowych / deszczówki, wód popłucznych, wód chłodniczych i ścieków oczyszczonych, w rurociągach i kanałach o zdefiniowanym matematycznie profilu przekroju mokrego, szczególnie o dużych średnicach.

"GROM W" jest ważnym narzędziem umożliwiającym rozliczenia opłat
za odprowadzanie wód deszczowych / opadowych i roztopowych,
zgodnie z Prawem wodnym obowiązującym od 01.01.2018 r.

Konstrukcja umożliwia opomiarowanie przypadków nietypowych lub trudno mierzalnych, ale o istotnym znaczeniu dla ustalenia opłat należnych za korzystanie ze środowiska naturalnego – zarówno przy pobieraniu wody powierzchniowej czy podziemnej jak i w przypadku wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi.

Cena nie zależy od średnicy rurociągu.

Po zainstalowaniu aparatury pomiarowej rurociąg może być zakopany!
Zbędne jest budowanie studni pomiarowej, co znacznie obniża koszty budowlano - montażowe.

"GROM W" zabudowany w studni umożliwia instalację szczelną, która zapobiega przedostawaniu się ścieków / wody i deszczówki do przestrzeni pomiarowej z otoczenia (pola, parkingi, drogi, nielegalne spusty i inne źródła) oraz podtopienie studni pomiarowej / efekt gejzera.

zrealizowany pomiar deszczówki / wód opadowych zrealizowany pomiar deszczówki / wód opadowych

  • Cena nie zależy od średnicy rurociągu.
  • Dowolny materiał rurociągu, dowolna grubość ścianki rurociągu, dowolna budowa rurociągu (rury PVC / PP, rury karbowane, rury strukturalne, kamionka, beton, żeliwo i inne).
  • Instalacja sond pomiarowych jest łatwa i szybka, nie wymaga przecinania rurociągu.
  • Po zainstalowaniu sond pomiarowych rurociąg może być zakopany!
  • Zbędne jest budowanie studni pomiarowej, co znacznie obniża koszty budowlano - montażowe.
  • Odczyt danych pomiarowych może być lokalny => w ergonomicznej szafce pomiarowej lub zdalny => w systemie monitoringu GSM / GPRS.
  • Zasilanie napięciem bezpiecznym i niski pobór mocy, opcjonalnie zasilanie Solar + Wiatr.

zrealizowany pomiar deszczówki / wód opadowych

Do realizacji pomiaru wykorzystuje się elektromagnetyczną sondę prędkości oraz ultradźwiękową lub hydrostatyczną sondę poziomu, w wykonaniu "ALFINLINE". Przepływ jest wyznaczany na podstawie sygnałów z sond pomiarowych, w module elektronicznym z dedykowanym oprogramowaniem (prędkość x poziom x pole przekroju mokrego).

"GROM W" umożliwia odczyty poziomu cieczy płynącej w rurociągu, przepływu chwilowego, przepływu sumarycznego z danego dnia oraz przepływu sumarycznego z kolejnych dni aktualnego tygodnia.

Z uwagi na niski pobór mocy zestaw pomiarowy „GROM W” może pracować przy zasilaniu bateryjnym, nadaje się do montażu w miejscach oddalonych, gdzie nie ma zasilania z sieci.

"GROM W" może być objęty systemem zdalnego monitoringu => "i-SMOK" Internetowy System Monitorowania Obiektów Kontrolowanych.
Przy zamówieniu "GROM W" z monitoringiem GSM / GPRS
roczny abonament w cenie zestawu!

Informacja techniczna

W przypadku zainteresowania => prosimy o kontakt.

Uwaga:
Firma "ALFINE-TIM" oferuje pomoc w doborze, nadzór merytoryczny na etapie projektu, kompletację i dostawę aparatury pomiarowej, nadzór nad montażem lub montaż pod klucz, uruchomienie na obiekcie, usługi serwisowe.Kategorie: pomiar przepływu w kanałach otwartych, pomiar przepływu grawitacyjnego, pomiary ciśnieniowe, woda i ścieki, deszczówka, opomiarowanie deszczówki, wody opadowe, wody roztopowe, kanały otwarte, częściowe wypełnienie, grawitacja, rozliczenia


Copyright © 2003-2012 "ALFINE-TIM". Wszystkie prawa zastrzeżone.
Wszelkie nazwy i znaki towarowe są własnością ich prawnych właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.
Informacje podane na stronach firmy "ALFINE-TIM" mają jedynie charakter orientacyjny i nie stanowią oferty komercyjnej
w rozumieniu prawa cywilnego.