Strona główna

Mierz co mierzalne,
a niemierzalne uczyń także mierzalnym"

(Galileo Galilei)

 
Katalog
1a
GROM Grawitacyjne Rozliczeniowe Opomiarowanie Mediów

1a1 __ GROM K
ultradźwiękowy, z przelewem Palmera-Bowlusa - ścieki, wody opadowe i inne
[1]

1a2 __ GROM W
z przepływomierzem mało inwazyjnym - wody opadowe, ścieki oczyszczone
[1]

1a3 __ GROM P
z przepływomierzem elektromagnetycznym - ścieki, wody opadowe i inne
[1]

1b
Pompowe Rozliczeniowe Opomiarowanie Mediów

PROM | BROM
z przepływomierzem elektromagnetycznym klasycznym - ścieki, woda, deszczówka
[1]


2 Przepływomierze elektromagnetyczne

2.1 WaterMaster - do wody i ścieków [1]
2.2 ProcessMaster - do zastosowań przemysłowych [1]
2.3 HygienicMaster - dla przemysłu spożywczego [1]
2.4 AquaMaster - z zasilaniem bateryjnym [1]
2.5 MAG-SM - pomiary mediów pulsujących [1]

3.1 Dedykowane Systemy Pomiarowe / Przepływomierze bezinwazyjne
pomiar energii cieplnej

! ZDI-500-EC optymalny [1]
DSP-05-EC z rejestracją na karcie pamięci [1]
ZDI-05-EC ekonomiczny [1]

3.2 Dedykowane Systemy Pomiarowe / Przepływomierze bezinwazyjne z rejestracją

DSP-05 z kartą pamięci [1]
KZP-MINI-P z netbookiem [1]
KZP-RWI z netbookiem, ekonomiczny [1]

3.3 Przepływomierze bezinwazyjne stacjonarne

ALFINE-U3000 [1]
ZDI-05 [1]
ZDI-500 w 4 wersjach [1]
ZDI-500-VS [1]

3.4 Przepływomierze bezinwazyjne przenośne

! ExactSonic - najwyższa półka [1]
ALFINE-PF220 [1]
ALFINE-PF330 z rejestracją [1]
ZDI-RWI [1]

3.5 Przepływomierze bezinwazyjne
w monitoringu GSM / GPRS sieci wodociągowej

ZDI-500-GSM [1]

3.6 Przepływomierze bezinwazyjne do cieczy "trudnych" i ścieków (Doppler)

NOWOŚĆ ALFINE-FlowPulse [1]
NOWOŚĆ ALFINE-PFD550 [1]
NOWOŚĆ ALFINE-UFD5000 [1]
CompuFlow [1]

4 Pomiary mało inwazyjne: biogaz, powietrze, gazy, woda i ciecze

! flowtherm NT Multitalent [1]
FA - turbinkowe - powietrze, gazy, woda, ciecze [1]
TA - termiczne / masowe - powietrze, gazy [1]
VA - wirowe (vortex) - biogaz, powietrze, gazy [1]
VAR TwinPipe - powietrze w kopalniach, tunelach [1]

5 Analityka mokra

Chlor, dwutlenek chloru, ozon [1]
Gęstość, stężenie, koncentracja - SONOCON [1]
Pomiar pH [1]
Przewodność właściwa [1]
Stężenie / koncentracja [3]

6 Pomiar i rejestracja poziomu wody i ścieków

1a
GROM Grawitacyjne Rozliczeniowe Opomiarowanie Mediów

 »  1a3 __ GROM P
z przepływomierzem elektromagnetycznym - ścieki, wody opadowe i inneZestaw pomiarowy "GROM P" => zastąpiony przez "GROM W"

PARTI-MAG-SERW przepływy grawitacyjne - ścieki, deszczówka, woda "GROM P" jest przeznaczony do rozliczeniowego i kontrolnego opomiarowania ścieków, wód opadowych, wód roztopowych, deszczówki i wody w instalacjach grawitacyjnych: w rurociągach, kanałach ściekowych i kanałach deszczowych, w sieciach kanalizacyjnych, wodociągowych, strumieniach itp.

Aktualnie zestaw pomiarowy „GROM P” z przepływomierzem elektromagnetycznym PARTI-MAG-SERW został zastąpiony przez zestaw "GROM W".

Więcej o "GROM W" => tutaj.
W przypadku jakichkolwiek pytań => prosimy o kontakt.

Z archiwum:

przepływy grawitacyjne - ścieki, deszczówka, wody opadowe, woda

"GROM P" jest dostarczany z Imiennym Świadectwem Kalibracji na mokro na stanowisku producenta.

"GROM P" jest najbardziej wiarygodnym urządzeniem uznawanym przez rozliczające się strony, a zwłaszcza w przypadkach sporów czy niejasności.

"GROM P" ma szeroki zakres pomiarowy, mierzy już przy bardzo małych przepływach.
Obrazuje to poniższe zdjęcie, wykonane podczas badań na wzorcowym stanowisku badawczo-produkcyjnym firmy ALFINE-TIM.

Przepływomierz mierzy przy minimalnym przepływie - zaznaczono żółtą linią!

Na zdjęciu widać, że woda wypływa bardzo cienkim strumieniem z odcinka prostego za czujnikiem przepływomierza (zaznaczono żółtą linią). Podczas tego badania zmierzony przepływ, wskazany przez liczydło elektroniczne przepływomierza elektromagnetycznego, wyniósł zaledwie 0.02 m3/h = 20 l/h! Tę samą wartość przepływu wskazały wzorcowe klasyczne elektromagnetyczne przepływomierze, będące integralną częścią stanowiska badawczo-produkcyjnego.

Dotychczas w Polsce zrealizowano ponad 230 instalacji pracujących niezawodnie od 1997 roku, w tym ze ściekomierzami PARTI-MAG-SERW o średnicach DN 1000, DN 1200 i DN 1400. Na życzenie prześlemy "Listę referencyjną".

"GROM P" został nagrodzony Złotym Medalem na Targach POLEKO`2003. Rozwiązanie jest chronione prawami autorskimi.

PARTI-MAG-SERW / DN 1200, zrealizowana instalacja

"GROM P" ze ściekomierzem PARTI-MAG-SERW charakteryzuje stała i niezmienna w czasie konstrukcja mechaniczna, uniemożliwiająca wpływanie na wynik pomiaru. Właściwa zabudowa wymaga zastosowania odcinka pomiarowego złożonego z prostych odcinków rurociągów na napływie i wypływie, o przekroju kołowym. Poza odcinkiem pomiarowym kształt kolektora może być dowolny. Istotnym elementem odcinka pomiarowego jest rewizja / wyczystka o specjalnej konstrukcji, ułatwiająca przeprowadzanie okresowych czynności serwisowych czujnika ściekomierza. "GROM P" jest zespołem wzajemnie dobranych modułów, z których każdy charakteryzuje się określoną funkcjonalnością.

Elementem podstawowym jest specjalny elektromagnetyczny ściekomierz / wodomierz PARTI-MAG-SERW składający się z czujnika (średnice DN 150 ... DN 2000) oraz liczydła elektronicznego (przetwornika).
Zestaw można w dowolnym czasie rozbudować o dodatkowe moduły, jak: szafa polowa z zabezpieczeniami, "ALF LZN" - licznik zaników zasilania i sumarycznego czasu trwania zaników zasilania, "UPS SIN - układ podtrzymania napięcia zasilania, pomiar pH, pomiar przewodności właściwej, sygnalizacja obecności wody w studni / komorze pomiarowej, sygnalizacja otwarcia drzwi szafy polowej, autoryzowana armatura montażowa, zasilanie z baterii słonecznych / wiatrowych (w przygotowaniu).

i-SMOK "GROM P" może być wyposażony w system => "i-SMOK" Internetowy System Monitorowania Obiektów Kontrolowanych (dawniej GROM FlowStory). System umożliwia rejestrację danych pomiarowych oraz stałą (24/7) zdalną kontrolę stanu pracy ściekomierza na obiekcie (przepływ, stany sumatorów, przekroczenia wartości alarmowych, parametry autodiagnostyczne, zaniki zasilania, alarmy włamaniowe). Dane są przesyłane z wykorzystaniem transmisji GSM / GPRS. System umożliwia podgląd danych pomiarowych z dowolnego urządzenia z dostępem do Internetu, po zalogowaniu na dedykowanej stronie www, poprzez standardową przeglądarkę. Dostęp do danych pomiarowych jest możliwy z dowolnych dogodnych punktów kontrolnych, np. z dyspozytorni rozliczających się stron. System "i-SMOK" umożliwia przeglądanie archiwalnych danych pomiarowych w formie wykresów a także bilansowanie, drukowanie oraz eksport. Dane pomiarowe są rejestrowane na serwerze firmy "ALFINE-TIM".

W zakresie zdalnego monitoringu zapraszamy do działu "Telemetria".

Uwaga:
Do pobrania - bezpłatne opracowanie przybliżające zestaw pomiarowy "GROM P":

"GROM P" Przewodnik dla Projektantów i Inwestorów

Formularz doboru

W przypadku zainteresowania => prosimy o kontakt.

Uwaga:
Firma "ALFINE-TIM" oferuje pomoc w doborze, nadzór merytoryczny na etapie projektu, kompletację i dostawę aparatury pomiarowej, nadzór nad montażem lub montaż pod klucz, uruchomienie na obiekcie, usługi serwisowe. linkKategorie: pomiar przepływu w kanałach otwartych, pomiar przepływu grawitacyjnego, rozliczeniowe opomiarowanie wody i ścieków, deszczówka, opomiarowanie deszczówki, wody opadowe, cofka, ścieki, grawitacja, przepływomierz elektromagnetyczny, częściowe wypełnienie


Copyright © 2003-2012 "ALFINE-TIM". Wszystkie prawa zastrzeżone.
Wszelkie nazwy i znaki towarowe są własnością ich prawnych właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.
Informacje podane na stronach firmy "ALFINE-TIM" mają jedynie charakter orientacyjny i nie stanowią oferty komercyjnej
w rozumieniu prawa cywilnego.