Strona główna

Mierz co mierzalne,
a niemierzalne uczyń także mierzalnym"

(Galileo Galilei)

 
Katalog
1a
GROM Grawitacyjne Rozliczeniowe Opomiarowanie Mediów

1a1 __ GROM K
ultradźwiękowy, z przelewem Palmera-Bowlusa - ścieki, wody opadowe i inne
[1]

1a2 __ GROM W
z przepływomierzem mało inwazyjnym - wody opadowe, ścieki oczyszczone
[1]

1a3 __ GROM P
z przepływomierzem elektromagnetycznym - ścieki, wody opadowe i inne
[1]

1b
Pompowe Rozliczeniowe Opomiarowanie Mediów

PROM | BROM
z przepływomierzem elektromagnetycznym klasycznym - ścieki, woda, deszczówka
[1]


2 Przepływomierze elektromagnetyczne

2.1 WaterMaster - do wody i ścieków [1]
2.2 ProcessMaster - do zastosowań przemysłowych [1]
2.3 HygienicMaster - dla przemysłu spożywczego [1]
2.4 AquaMaster - z zasilaniem bateryjnym [1]
2.5 MAG-SM - pomiary mediów pulsujących [1]

3.1 Dedykowane Systemy Pomiarowe / Przepływomierze bezinwazyjne
pomiar energii cieplnej

! ZDI-500-EC optymalny [1]
DSP-05-EC z rejestracją na karcie pamięci [1]
ZDI-05-EC ekonomiczny [1]

3.2 Dedykowane Systemy Pomiarowe / Przepływomierze bezinwazyjne z rejestracją

DSP-05 z kartą pamięci [1]
KZP-MINI-P z netbookiem [1]
KZP-RWI z netbookiem, ekonomiczny [1]

3.3 Przepływomierze bezinwazyjne stacjonarne

ALFINE-U3000 [1]
ZDI-05 [1]
ZDI-500 w 4 wersjach [1]
ZDI-500-VS [1]

3.4 Przepływomierze bezinwazyjne przenośne

! ExactSonic - najwyższa półka [1]
ALFINE-PF220 [1]
ALFINE-PF330 z rejestracją [1]
ZDI-RWI [1]

3.5 Przepływomierze bezinwazyjne
w monitoringu GSM / GPRS sieci wodociągowej

ZDI-500-GSM [1]

3.6 Przepływomierze bezinwazyjne do cieczy "trudnych" i ścieków (Doppler)

NOWOŚĆ ALFINE-FlowPulse [1]
NOWOŚĆ ALFINE-PFD550 [1]
NOWOŚĆ ALFINE-UFD5000 [1]
CompuFlow [1]

4 Pomiary mało inwazyjne: biogaz, powietrze, gazy, woda i ciecze

! flowtherm NT Multitalent [1]
FA - turbinkowe - powietrze, gazy, woda, ciecze [1]
TA - termiczne / masowe - powietrze, gazy [1]
VA - wirowe (vortex) - biogaz, powietrze, gazy [1]
VAR TwinPipe - powietrze w kopalniach, tunelach [1]

5 Analityka mokra

Chlor, dwutlenek chloru, ozon [1]
Gęstość, stężenie, koncentracja - SONOCON [1]
Pomiar pH [1]
Przewodność właściwa [1]
Stężenie / koncentracja [3]

6 Pomiar i rejestracja poziomu wody i ścieków


4 Pomiary mało inwazyjne: biogaz, powietrze, gazy, woda i ciecze

 »  VA - wirowe (vortex) - biogaz, powietrze, gazyPrzepływomierze do BIOGAZU, powietrza i gazów

"ALFINLINE VA40" firmy HOENTZSCH (Niemcy) to rodzina przepływomierzy przeznaczonych do pomiaru prędkości przepływu i przepływu objętościowego BIOGAZU, powietrza i gazów, także spalin i gazów silnie zanieczyszczonych, ze skłonnością do tworzenia osadów lub o właściwościach ściernych.

Zasada działania wykorzystuje zjawisko wirów Karmana, generowanych za przeszkodą omywaną przez strugę przepływającego gazu. Częstotliwość wirów (vortex) jest miarą prędkości przepływu.

Detekcja częstotliwości realizowana jest z wykorzystaniem unikatowej metody ultradźwiękowej, zwiększającej pewność i niezawodność działania.

przepływomierze ALFINLINE VA40 ZG7, długość zabudowy 500 mm i 1000 mm Najczęściej wybierany jest przepływomierz "ALFINLINE VA40 ZG7" (wersja kompaktowa, bez kabla sygnałowego) - ze względu na doskonały stosunek właściwości metrologicznych do ceny.

=> IDEALNY DO TRUDNYCH APLIKACJI

poprawnie działający, zabrudzony czujnik VA40 biogaz - poprawnie działający, zabrudzony czujnik VA40
Pomiary są poprawne także w trudnych warunkach, np. w przypadku gazów zanieczyszczonych, także z zawartością włókien lub cargo do 900 g w m3 lub ze skłonnością do formowania osadów a także gazów wilgotnych.


Specjalne wykonania są oferowane dla przemysłu tytoniowego oraz dla Cukrowni.

Wybrane zrealizowane instalacje w Cukrowniach - pomiar gazu saturacyjnego, pomiar powietrza z drobinami cukru pudru:
SUEDZUCKER Cukrownia Strzyżów | Pfeifer & Langen Cukrownia Środa Wlkp.

ALFINLINE VA40 ZG7 w zaworze kulowym, pomiar biogazu Koszty instalacji w rurociągu są minimalne => nie potrzeba przecinać rurociągu, wystarczy otwór o średnicy zaledwie 40 mm!

Opcje zabudowy w rurociągu i armatura montażowa są dobierane i oferowane indywidualnie:

=> z króćcem przesuwnym - do wkręcenia w tuleję przyspawaną do rurociągu lub do instalacji z użyciem zaworu kulowego

=> z zastosowaniem retraktora który umożliwia bezpieczny montaż sondy pomiarowej w rurociągu pod ciśnieniem.


Cechy wyróżniające

 • "ALFINLINE VA40 ZG7" sprawdza się doskonale w pomiarach przepływu BIOGAZU, ponieważ wynik pomiaru praktycznie nie zależy od składu i wilgotności gazu.
  Dotychczas stosowane czujniki termiczne / masowe są na te zmiany bardzo wrażliwe.
 • szeroki zakres pomiaru prędkości przepływu: 0.5 m/s ... 40 m/s (dynamika 1:80), dzięki unikatowej ultradźwiękowej metodzie skanowania częstotliwości wirów Karmana, co nie jest osiągalne dla przyrządów działających z wykorzystaniem innych metod detekcji wirów
 • doskonałe cechy metrologiczne: dokładność, powtarzalność wskazań i stabilność długoczasowa, mała wrażliwość na zmiany gęstości, ciśnienia i temperatury gazu
 • dostępne jest wykonanie Ex do pracy w strefach zagrożonych wybuchem
 • pomiary przy minimalnym ciśnieniu a nawet przy podciśnieniu, praktycznie bez strat ciśnienia w instalacji
 • instalacja nie wymaga przecinania rurociągu, łatwa obsługa i serwisowanie
 • doskonałe narzędzie serwisowo-kontrolne dzięki łatwości przenoszenia między uprzednio przygotowanymi punktami pomiarowymi
 • szeroki zakres temperatury mierzonego gazu: -20oC … +100oC, … +180oC, … +240oC (opcje); dopuszczalne ciśnienie gazu: do 3 bar (300 kPa) powyżej atmosferycznego
 • przygotowanie do pracy w układach automatyki: programowalne wyjście prądowe 4 – 20 mA i programowalne wyjście impulsowe, wewnętrzny sumator.

Przepływomierze mogą być dostarczone z Imiennym Protokołem Kalibracji z wydrukiem błędów oraz z certyfikatem DAkkS (opcje).

Przykłady zastosowań, gazy mierzone

produkcja i odzysk biogazu, wykonania specjalne dla przemysłu tytoniowego, powietrze, mieszaniny gazów z powietrzem, gaz ziemny, gazy techniczne, gazy emisyjne, gazy wilgotne, odzysk gazu na wysypiskach, gazy składowiskowe, gazy fermentacyjne, gazy gnilne, gaz spalany w pochodniach, spaliny z silników (np. w fabrykach samochodów), gazy zanieczyszczone (np. pyłami węgla w elektrociepłowniach), gazy wilgotne, instalacje technologiczne, instalacje dystrybucji gazów, instalacje wentylacyjne, szyby i kominy wentylacyjne, tunele, instalacje napowietrzające (np. SUW, oczyszczalnie ścieków), gazy zasilające paleniska i kotły (np. w hutach, cementowniach), spalarnie śmieci, stanowiska badawcze.

Informacja techniczna - pomiar biogazu

Informacja techniczna

Więcej informacji na stronie producenta www.hoentzsch.com

W przypadku zainteresowania => prosimy o kontakt.

Uwaga:
Firma "ALFINE-TIM" oferuje wykonanie zadań pomiarowych pod klucz, obejmujące kompletację i dostawę urządzeń pomiarowych oraz armatury montażowej, instalację i uruchomienie na obiekcie.Kategorie: biogaz, biogazownie, pomiar przepływu, pomiar biogazu, przepływ powietrza, przepływ gazu, gaz ziemny, gazy zanieczyszczone, spaliny, hoentzsch, vortex, wiry Karmana, przemysł tytoniowy, gaz saturacyjny, pomiary w cukrowniach, wykonania specjalne


Copyright © 2003-2012 "ALFINE-TIM". Wszystkie prawa zastrzeżone.
Wszelkie nazwy i znaki towarowe są własnością ich prawnych właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.
Informacje podane na stronach firmy "ALFINE-TIM" mają jedynie charakter orientacyjny i nie stanowią oferty komercyjnej
w rozumieniu prawa cywilnego.